Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Registracija

Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti integriranih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sa svojim znanstvenim, stručnim ili preglednim radovima koji su vezanim uz područje i temu Kongresa, ili oni koje žele saznati više o ovoj problematici.

Na Kongres se možete prijaviti kao aktivni ili pasivni sudionik:

  • Aktivno sudjelovanje: podrazumijeva predstavljanje svojih znanstvenih, stručnih ili preglednih radova (oralnom prezentacijom ili predstavljanjem postera)

PRIJAVA ZA AKTIVNE SUDIONIKE

 

  • Pasivno sudjelovanje: prisustvovati na predavanjima, sudjelovati u radionicama, okruglim stolovima i ostalim kongresnim događanjima

PRIJAVA ZA PASIVNE SUDIONIKE

 

Registracija aktivnih i pasivnih sudionika te predaja sažetaka traje do 16.05.2017. u 23:59.