Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Organizacijski odbor

 • ORGANIZATOR: FOSS MedRi i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • SUORGANIZATOR:  Studentska sekcija Hrvatskog liječničkog zbora – podružnica Rijeka
 • ORGANIZACIJSKI ODBOR:
  • Predsjednica: Matea Tomasić
  • Dopredsjednica: Nives Živković
  • Tajnica: Marita Babić
  • Ostali članovi Organizacijskog odbora: Aničić Josip, Babić Ivana, Barbić Kristian, Bašić Anđela, Baumgartner Petra, Berić Marija, Bolf Dajana, Bokan Maja, Demaria Martina, Franin Ivan, Georgev Paula, Iljadica Dora, Kajić Josipa, Karmelić Ema, Kuzmić Mirna, Livajić Marija, Ljušaj Merljinda, Martinčić Petar, Obadić Valentina, Pajić Matija, Pavlović  Ivan, Prpić Ante, Radobuljac Katarina, Radolović Andrea, Radovan Anja, Srdoč Ana, Švenda Petra, Vidović Martina, Viljevac Valentina, Vrbanec Kristina, Vrbanović Ana, Vujić Sofija, Zahirović Nino
 • ZNANSTVENI ODBOR:
  • Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist
  • dr. sc. Sanja Klobučar-Majanović, dr. med.
  • dr. sc. Olivera Koprivnjak, red. prof.
  • Josip Ninčević, dr. med.
  • Aron Grubešić, dr. med.
  • Maja Obrovac Glišić, dipl.ing.preh.tehn. nutricionist
  • Prof. dr. sc. Mladen Peršić, pedijatar gastroenterolog
  • Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med
  • dr. sc. Martina Linarić, dipl. ing. nutricionist
 • POČASNI ODBOR:
  • Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
  • Bojan Miletić, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.