Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Organizacijski odbor

 • ORGANIZATOR: FOSS MedRi i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • SUORGANIZATOR: Sekcija za promociju pravilne prehrane i zdravlja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • ORGANIZACIJSKI ODBOR:
  • Predsjednica: Marita Babić
  • Dopredsjednik: Magda Gajski
  • Tajnica: Dora Kelava
  • Ostali članovi Organizacijskog odbora: Ana Balenović, Ana Bulić, Katarina Božić, Martina Demaria, Ivan Franin, Paula Georgev, Ana Golem, Dora Iljadica, Toni Jurić, Josipa Kajić, Dora Kamenečki, Lucija Knez, Dominik Lenčić, Maša Lovrović, Anđela Lukić, Matea Matić, Ana Mijić, Megi Pavletić, Ivona Predović 

 

 •  ZNANSTVENI ODBOR:              
 •              Doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med  
 •              Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutr.
 •              Dr. sc. Neven Franjić, dr. med
 •              Marija Stanić, dr. med
 •              Anja Radovan, dr. med
 •              Andrej Belančić
 •              Lucija Knez
 • POČASNI ODBOR:
  • Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.
  • Matea Tomasić, dr. med
 • PARTNERSKI KONGRES:  ZIMS- Zagreb International Medical Summit, CROSS - Croatian Student Summit