Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Organizacijski odbor

 • ORGANIZATOR: FOSS MedRi i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • ORGANIZACIJSKI ODBOR:
  • Predsjednica: Marita Babić
  • Dopredsjednik: Ivan Franin
  • Tajnica: Dora Iljadica
  • Ostali članovi Organizacijskog odbora: Balenović Ana, Belančić Andrej, Božić Katarina, Crnčić Marta, Demaria Martina, Gajski Magda, Georgev Paula, Jurić Toni, Kajić Josipa, Kamenečki Dora, Karmelić Ema, Knez Lucija, Kovač Karlo, Kresović Andrea, Legen Lora, Lenčić Dominik, Lovrović Maša, Lukić Anđela, Matić Matea, Mijić Ana, Obadić Valentina, Pavletić Megi, Vrbanović Ana 
 • ZNANSTVENI ODBOR:
  • Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist
  • dr. sc. Sanja Klobučar-Majanović, dr. med.
  • dr. sc. Olivera Koprivnjak, red. prof.
  • Josip Ninčević, dr. med.
  • Aron Grubešić, dr. med.
  • Maja Obrovac Glišić, dipl.ing.preh.tehn. nutricionist
  • Prof. dr. sc. Mladen Peršić, pedijatar gastroenterolog
  • Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med
  • dr. sc. Martina Linarić, dipl. ing. nutricionist
 • POČASNI ODBOR:
  • Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.
  • Matea Tomasić, dr. med
 • PARTNERSKI KONGRES:  ZIMS- Zagreb International Medical Summit