Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Kotizacija

Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti integriranih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sa svojim znanstvenim, stručnim ili preglednim radovima koji su vezani uz područje i temu Kongresa, ali i oni koje žele saznati više o ovoj problematici.

 

AKTIVNI SUDIONICI

Iznos kotizacije iznosi 80 HRK, a uključuje:
• sudjelovanje na Kongresu (plenarna predavanja, studentske sekcije, poster sekcije, okrugli stolovi i radionice)
• kongresnu torbu i materijale
• osvježenje tijekom pauza, domjenak, ručak, gala večera
• pomoć pri dolasku/odlasku
• potvrdu o sudjelovanju

 

PASIVNI SUDIONICI


Iznos kotizacije iznosi 100 HRK, a uključuje:
• sudjelovanje na Kongresu (plenarna predavanja, studentske sekcije, poster sekcije, okrugli stolovi i radionice)
• kongresnu torbu i materijale
• osvježenje tijekom pauza, domjenak, ručak, gala večera
• pomoć pri dolasku/odlasku
• potvrdu o sudjelovanju

Uplata kotizacije:

na žiro račun Fakultetski Odbor Svih Studenata (FOSS) MedRi. Uplatnicu je potrebno potom skenirati i poslati na e-mail organizatora ( prehrana@foss.hr )
o IBAN (kod Erste & Steiermarkische bank): HR42 2402006 1100641588
o OIB: 79068098805
o Opis plaćanja:  Kotizacija za kongres PREHRANE

Ili prilikom registracije na dan održavanja Kongresa (10.5.2019.)