Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Kotizacija

Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti integriranih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sa svojim znanstvenim, stručnim ili preglednim radovima koji su vezani uz područje i temu Kongresa, ali i oni koje žele saznati više o ovoj problematici.

AKTIVNI SUDIONICI

Iznos kotizacije iznosi 200 HRK, a uključuje:

 • sudjelovanje na Kongresu (plenarna predavanja, studentske sekcije, poster sekcije, okrugli stolovi i radionice)
 • zbornik sažetaka, kongresnu torbu i materijale
 • osvježenje tijekom pauza, domjenak, ručak, gala večera
 • pomoć pri dolasku/odlasku
 • potvrdu o sudjelovanju

PASIVNI SUDIONICI

Iznos kotizacije iznosi 250 HRK, a uključuje:

 • sudjelovanje na Kongresu (plenarna predavanja, studentske sekcije, poster sekcije, okrugli stolovi i radionice)
 • zbornik sažetaka, kongresnu torbu i materijale
 • osvježenje tijekom pauza, domjenak, ručak, gala večera
 • pomoć pri dolasku/odlasku
 • potvrdu o sudjelovanju

POSEBNA PONUDA za studente Sveučilišta u Rijeci

Iznos kotizacije iznosi 150 HRK, a uključuje:

 • sudjelovanje na Kongresu (plenarna predavanja, studentske sekcije, poster sekcije, okrugli stolovi i radionice)
 • zbornik sažetaka, kongresnu torbu i materijale
 • osvježenje tijekom pauza, domjenak, ručak, gala večera
 • potvrdu o sudjelovanju

Uplata kotizacije:

 • na žiro račun Fakultetski Odbor Svih Studenata (FOSS) MedRi. Uplatnicu je potrebno potom skenirati i poslati na e-mail organizatora ( prehrana@foss.hr )
  • IBAN (kod Erste & Steiermarkische bank): HR42 2402006 1100641588
  • OIB: 79068098805
  • Opis plaćanja:  Kotizacija za kongres PREHRANE
 • prilikom registracije na dan održavanja Kongresa (08.06.2018.)