Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Kontakt

Poštovane kolegice i kolege,
u slučaju nejasnoća i dodatnih upita možete nas kontaktirati na slijedeći način:

Predsjednica Kongresa

Organizator

  • FOSS-MedRi
    Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci
    Braće Branchetta 20
    51000 Rijeka
  • www.foss.hr
    tel./fax.: +385 51 651 122